Klienci doceniają kompetencje naszej wyspecjalizowanej działalności, co pozwala nam łączyć ramy projektu z odpowiednimi wymogami w sposób świadomy.

1.

Po wnikliwej analizie profilu wymagań zajmujemy się wyszukiwaniem odpowiedniego personelu. Ponieważ już od dawna pracujemy w branży transportowo-logistycznej, nasze decyzje dotyczące wyboru personelu opierają się na odpowiednim doświadczeniu.

2.

Jeżeli poszukiwania wykwalifikowanych kandydatów zakończą się sukcesem, prezentujemy ich naszym klientom. Proces ten może odbywać się na zasadzie osobistych spotkań lub za pomocą szczegółowo wypełnionych podań.

Wybór w tej kwestii pozostaje w gestii klienta.

3.

Po zawarciu umowy wykwalifikowani kandydaci rozpoczynają pracę w firmie klienta.

4.

Po ustalonym okresie czasu klient może dojść do wniosku, że dany pracownik lub pracownicy dobrze pasują do firmy i że warto zatrudnić takie osoby na dłuższy okres. To żaden problem! W tej sytuacji klient włącza takiego pracownika do swojego zespołu.