Petralog pomaga w znalezieniu wiarygodnego pracodawcy i bezpiecznego miejsca pracy! Znajdujemy to, czego poszukują nasi klienci.

Uczciwość to wartość, którą wspólnie się kierujemy. Szukamy zmotywowanych, zaangażowanych pracowników, oferując nowoczesne miejsca pracy u wiarygodnych klientów, u których płace ustalane są według taryf ustalonych przez zrzeszenie pracodawców pracy tymczasowej IGZ.

Naszymi klientami są firmy, którym pomagamy, odnajdując wykwalifikowanych pracowników. W wielu przypadkach bardzo chętnie włączają one odpowiednich pracowników do swojego zespołu na dłuższy okres.

Czy chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Obecnie poszukujemy:

  • Kierowców pojazdów (m/k)
  • Pracowników magazynowych (m/k)
  • Specjalistów w zakresie logistyki magazynowej (m/k)
  • Studentów do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na tzw. „Minijob” (m/k)

Teraz powinniśmy się poznać!

Aby znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę pracy, wystarczy aplikować wysyłając CV i odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

Wyślij nam swóje CV.

Skontaktuj się z nami

    Czy chcesz dołączyć do naszego zespołu?